Tư liệu ảnh đúc tượng Phật đầu tiên ở Việt Nam (1949 - 1952)

Tượng A Di Đà cao 3,95m nặng 10 tấn, là pho tượng Phật lớn nhất và đầu tiên bằng đồng do các nghệ nhân tại làng Ngũ Xã thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cụ Tùy và cụ Tiếp (đứng, ngồi giữa)  hai anh em ruột chịu trách nhiệm chính

 

Người thợ trẻ và Cụ Tiếp (bố nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng)

 

www.ducdongnguxa.com