Tư liệu film

Các thước phim do các đài truyền hình sản xuất ghi lại giá trị của nét văn hóa truyền thống còn nguyên vẹn từ thời Thăng Long được thế hệ con cháu gìn giữ đến hôm nay.
Tên phim

Tư liệu film

Các thước phim do các đài truyền hình sản xuất ghi lại giá trị của nét văn hóa truyền thống còn nguyên vẹn từ thời Thăng Long được thế hệ con cháu gìn giữ đến hôm nay.
  1. Làng đúc đồng Ngũ Xã -Người Kinh Bắc - Phần 2

  2. Làng đúc đồng Ngũ Xã -Người Kinh Bắc - Phần 3

  3. Đúc đồng Ngũ Xã VTC 10 sản xuất 2012

  4. Làng đúc đồng Ngũ Xã - Người Kinh Bắc - Phần 1

  5. S - Việtnam - HT 114: Blog du lịch - Làng đúc đồng Ngũ Xã

Close