1. Bàn thờ mẫu

 2. đỉnh vuông

 3. đỉnh sòi (cao 80)

 4. Đỉnh sòi (cao 35-80)

 5. Đỉnh quả bóng (cao 45-50)

 6. Đỉnh sòi tam khí

 7. Đỉnh tháp

 8. đỉnh lục long

 9. Đỉnh Nho sóc

 10. Đỉnh đốt trầm con sấu

 11. Đỉnh đốt trầm mái chùa

 12. Đỉnh Phật thủ

 13. Đôi đèn điện (cao 45-55-65)

 14. Đôi đèn 8 tướng cát tường

 15. đèn tứ linh

 16. đôi nến

 17. con hạc

 18. đôi hạc

 19. bát hương (đường kính 15-25)

 20. bát hương (đường kính 30-50)

 21. đài rượu

 22. đài rượu

 23. mâm bồng chạm chìm

 24. mâm bồng

 25. ống hương

 26. lọ lục bình

 27. lọ long vân cao 50

 28. lọ long vân cao 35

 29. lọ long vân cao 25

 30. lọ cá

 31. lọ bát mã

 32. lọ hổ phù

 33. lọ ba quai

 34. lọ phật thủ

 35. lọ hoa cúc

 36. lọ hoa cúc

 37. Lọ chữ Phúc

 38. Lọ Long Phượng

 39. Lọ Con Công