Làng đúc đồng Ngũ Xã -Người Kinh Bắc - Phần 2
Đăng ngày : 18-08-2012
Làng đúc đồng Ngũ Xã -Người Kinh Bắc - Phần 2chi tiết
Làng đúc đồng Ngũ Xã -Người Kinh Bắc - Phần 3
Đăng ngày : 18-08-2012
Làng đúc đồng Ngũ Xã -Người Kinh Bắc - Phần 3chi tiết
Đúc đồng Ngũ Xã VTC 10 sản xuất 2012
Đăng ngày : 18-08-2012
Đúc đồng Ngũ Xá VTC 10 sản xuất 2012chi tiết
Quy trình đúc đồng Ngũ Xã
Đăng ngày : 17-08-2012
Quy trình đúc một sản phẩm của làng nghề Ngũ Xã bao gồm nhiều bước. Mỗi người thợ chỉ làm tốt ở một công đoạn sản phẩm.chi tiết
Logo và ý nghĩa
Đăng ngày : 17-08-2012
Việc xây dựng một logo riêng là yêu cầu cấp thiết. Nó là niềm tự hào của những người thợ nơi đây và hơn hết nó mang thông điệp riêng, khác biệt với các làng, công ty, xưởng đúc đồng khác.chi tiết